• Sverige
Le Club Accor
Hemsidan > Vanliga frågor och svar > Personuppgifter

Upptäck vad ordet service betyder

FAQ

Personuppgifter

Accor Groups sekretesspolicy

Du är en viktig kund för oss och vår högsta prioritet är därför att erbjuda dig exceptionella vistelser och upplevelser över hela världen.


Din belåtenhet och ditt förtroende för ACCOR är därför av stor betydelse för oss.


För att vi ska kunna uppfylla dina förväntningar så har vi tagit fram en policy för att skydda våra kunders privatliv och sekretess. Denna sekretesspolicy beskriver hur ACCOR använder sig av dina personuppgifter.


Våra ”7 sekretessprinciper” anger de huvudregler som gäller inom ACCOR (ACCOR och dess dotterbolag) i hela världen.

Samtycke

Överst på sidan

Med ”personuppgift” (hädanefter kallad ”PU”) avser vi all insamlad och registrerad information som gör det möjligt för oss att identifiera dig personligen, antingen direkt (t.ex. namn) eller indirekt (t.ex. telefonnr), som fysisk person. Innan du skickar sådan information rekommenderar vi att du tittar på vår sekretess- och personuppgiftspolicy för kunder.


Sekretesspolicyn utgör en del av de allmänna villkoren som styr vår hotellverksamhet. Genom att acceptera dessa allmänna villkor accepterar du uttryckligen vår sekretesspolicy.


ACCOR kan använda dina PU för marknadsföringsändamål. Om rådande lagstiftning kräver det kan du bli ombedd att godkänna insamlingen eller den slutliga användningen av dessa uppgifter.

Accors "7 sekretessprinciper" gällande gästernas personuppgifter

Överst på sidan
 1. Transparens: när vi samlar in och behandlar dina PU ska vi informera dig om syftet med detta och vem som är mottagare av uppgifterna.
 2. Legitimitet: vi samlar in och behandlar dina PU endast för de syften som vi redogör för i denna sekretesspolicy.
 3. Relevans och noggrannhet: vi samlar endast in de PU som vi behöver för vår databehandling. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de PU som vi lagrar är korrekta och aktuella.
 4. Lagring: vi behåller dina PU under den tid som krävs för de databehandlingssyften som beskrivs i denna sekretesspolicy och i enlighet med lokal lagstiftning.
 5. Åtkomst, korrigering, invändning: vi ger dig möjlighet att få åtkomst till, ändra, korrigera eller ta bort dina PU. Du har även möjlighet att förhindra att dina uppgifter används för ett visst ändamål, bland annat för marknadsföring. Se kontaktuppgifterna nedan (§12).
 6. Konfidentialitet och säkerhet: vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisationella åtgärder för att skydda dina PU från otillåten eller oavsiktlig ändring eller förlust samt obehörig användning, spridning eller åtkomst.
 7. Delning och internationell överföring: vi kan komma att dela dina PU inom ACCOR Group eller med tredje part (t.ex. affärspartners och/eller tjänsteleverantörer) i enlighet med de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att se till att sådan delning och överföring sker på ett säkert sätt.

Om du har frågor om Accors 7 sekretessprinciper så ber vi dig att kontakta den avdelning som anges nedan (i avsnitt 13).

Tillämpningsområde

Överst på sidan

Denna sekretesspolicy gäller följande:


 1. All databehandling som utförs vid hotell som ägs eller drivs av Accor, d.v.s. hotell som ingår i ACCOR Group (Sofitel, Pullman, Novotel, Suite Novotel, Grand Mercure, Mercure, MGallery, Ibis, ibis Style, ibis budget, all seasons, Hotel F1, Formule 1 ...). Denna lista uppdateras regelbundet.
 2. Alla ACCORS bokningswebbplatser, däribland www.accorhotels.com men även kedjors webbplatser ( www.sofitel.com , www.mercure.com , m.fl.).

Trots att den här sekretesspolicyn inte gäller för våra franchisehotell så vidtar ACCOR rimliga åtgärder för att främja och uppmana till tillämpning av Accors 7 sekretessprinciper hos franchisehotellen, och att franchisetagarna lyder all gällande lagstiftning när de behandlar dina PU.

Vilka personuppgifter samlas in?

Överst på sidan

Som gäst hos ACCOR kan du vid vissa tillfällen bli ombedd att uppge dina eller dina familjemedlemmars PU, t.ex. följande:

 1. kontaktuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadresser, osv.)
 2. andra personuppgifter (t.ex. födelsedatum, nationalitet, osv.)
 3. uppgifter om dina barn (t.ex. namn, födelsedatum, ålder, osv.)
 4. kreditkortsuppgifter (för transaktioner och bokningar)
 5. medlemskortsnummer för eventuella lojalitetsprogram hos ACCOR eller något annat partnerprogram (t.ex. hos flygbolag)
 6. dina ankomst- och avresedatum
 7. dina preferenser och intressen (t.ex. rum för rökare eller icke-rökare, önskat våningsplan, typ av säng, dagstidning, sporter, kulturella intressen, osv.)
 8. eventuella frågor/kommentarer som du kan ha under eller efter din vistelse på något av våra hotell.

Vi samlar i allmänhet inte in PU från barn under 18 år, med undantag för namn, födelsedatum och nationalitet om de uppges av en vuxen. Därför ber vi dig att se till att dina barn inte uppger sina PU till oss utan ditt tillstånd, t.ex. via Internet. Om du tror att ditt barn uppgett sina PU till oss ber vi dig kontakta oss så att vi kan radera dessa PU.


Vi samlar inte in känsliga uppgifter avsiktligt, t.ex. uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar, hälsotillstånd eller sexualitet.


Dessutom kan andra uppgifter än de ovanstående betraktas som känsliga, beroende på gällande lagstiftning. Exempel på sådana uppgifter är kreditkortsnummer, fritidsaktiviteter, personliga intressen och hobbies, rökare/icke-rökare, osv. Vi kan dock behöva samla in uppgifter som kan betraktas som känsliga för att kunna uppfylla dina önskemål eller tillhandahålla särskilda tjänster, t.ex. en specifik diet.


I sådana fall kommer vi att be dig att ge ditt uttryckliga medgivande till att vi samlar in och behandlar de här känsliga uppgifterna, där så krävs i gällande lagstiftning.

När samlas dina personuppgifter in?

Överst på sidan

PU kan samlas in under vissa omständigheter, bland annat följande:


Vistelserelaterade aktiviteter:

 1. Bokning av hotellrum
 2. In- och utcheckning
 3. Konsumtion i hotellets bar eller restaurang under vistelsen som läggs till på rumsnotan
 4. Reklamationer, krav och/eller tvister

Deltagande i marknadsföringsprogram eller -aktiviteter:

 1. Anmälan till lojalitetsprogrammen
 2. Deltagande i belåtenhetsundersökningar (t.ex. ”Guest Satisfaction Survey”)
 3. Onlinetävlingar eller -spel
 4. Prenumerationer på nyhetsbrev för att få erbjudanden och kampanjinformation via e-post

Tillhandahållande av information från tredjepartsleverantörer:

 1. Researrangörer, resebyråer, GDS-bokningssystem, m.fl.

Internet-aktiviteter:

 1. Anslutning till ACCOR-anknutna webbplatser (IP-adress, session-cookies)
 2. Ifyllning av dataformulär online (t.ex. onlinebokningar, enkäter, osv.)

I vilket syfte?

Överst på sidan

Vi använder dina PU i följande syften:

 1. Hantering av dina bokningar:
  • För bokning av hotellrum och förfrågningar
  • För att upprätta och underhålla affärshandlingar och efterleva bokföringsbestämmelser
  • För intern behandling av en lista över oönskade gäster efter utebliven betalning eller olämpligt uppförande
 2. Användning under din vistelse på hotellet:
  • För att hålla reda på din konsumtion (telefon, bar, betal-TV, osv.)
  • För åtkomst till rum
 3. För att förbättra våra hotelltjänster, inklusive följande:
  • För att behandla dina PU i vårt marknadsföringsprogram
  • För att bättre kunna förstå dina behov och önskemål
  • För att skräddarsy våra produkter och tjänster så att de passar dig bättre
 4. För att skicka nyhetsbrev, kampanjer och marknadsföringsmaterial till dig om turism, hotell eller tjänster eller erbjudanden från ACCORS partners. Du kan när som helst välja att avbryta din prenumeration på våra e-postnyhetsbrev genom att klicka på en länk som finns i alla e-postnyhetsbrev.

 5. För att förbättra ACCORS tjänster, inklusive följande:
  • För att utföra undersökningar och analysera gästernas enkätsvar och kommentarer
  • För att hantera klagomål
  • För att du ska kunna dra fördel av vårt lojalitetsprogram
 6. För att säkra och förbättra din användning av ACCORS webbplatser, inklusive följande:
  • För att förbättra webbplatsnavigeringen
  • För att kunna tillämpa säkerhetsåtgärder och åtgärder som förebygger bedrägeri
 7. För att efterleva gällande regelverk (t.ex. för hantering av räkenskapshandlingar)

Delning av dina personuppgifter

Överst på sidan

Eftersom vi är ett företag med global närvaro har vi som mål att kunna erbjuda dig samma service i hela världen. För att kunna göra det kan vi, i enlighet med dina rättigheter enligt avsnitt 13 nedan, behöva dela dina PU med interna eller externa mottagare på följande sätt:

 1. Inom ACCOR Group: för att erbjuda dig bästa möjliga service kan vi dela dina PU med behörig personal på någon av våra avdelningar, däribland:
  • Hotellpersonal
  • Bokningspersonal som använder Accors bokningsverktyg
  • IT-avdelningar
  • Affärspartners och marknadsföringsavdelningar
  • Eventuellt medicinsk personal
  • Eventuellt jurister
  • Generellt all relevant personal inom Accor Groups filialer som behöver åtkomst till specifika kategorier av uppgifter.
 2. Externa tjänsteleverantörer och partners: vi kan dela dina PU med tredje part i syfte att kunna erbjuda dig de tjänster du begärt och för att förbättra din vistelse hos oss:
  • Externa tjänsteleverantörer: IT-konsulter, internationella teletjänstcentraler, banker, kreditkortsbolag, externa rådgivare, postutdelare, tryckerier
  • Affärspartners
 3. Lokala myndigheter: vi kan även dela uppgifter med lokala myndigheter om lagen kräver det eller som ett led i interna utredningar så länge det sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Internationell överföring

Överst på sidan

För de syften som beskrivs i avsnitt 7 i den här sekretesspolicyn kan vi överföra dina PU till såväl interna som externa mottagare som kan finnas i andra länder, där bestämmelserna för skydd av PU kan vara annorlunda.


Därför använder sig ACCOR, utöver denna sekretesspolicy, av lämpliga åtgärder, inklusive avtalsklausuler, för att säkra överföringen av dina PU till ACCOR-avdelningar eller externa mottagare i länder med en annan skyddsnivå än i det land där PU samlas in.

Uppgiftsskydd

Överst på sidan

Accor vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i enlighet med gällande lagstiftning, för att skydda dina PU från oavsiktlig eller otillåten radering eller ändring samt obehörig spridning eller åtkomst. Därför har vi implementerat tekniska lösningar (som brandväggar) och organisatoriska lösningar (som ett effektivt inloggningssystem med lösenord, fysiska skydd, osv.).


När du anger kreditkortsuppgifter för att kunna slutföra din reservation används SSL-teknik (Secure Socket Layer) för att kryptera dessa PU och säkra överföringen.

Cookies och externa länkar

Överst på sidan

När du besöker Accor Groups webbplatser kan viss webbrelaterad information om din enhet (dator, smarttelefon, surfplatta osv.) sparas i filer som kallas cookies som lagras på din enhet. a. Vilka olika typer av cookies finns det?
Det finns flera olika typer av cookies:

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies behövs för att du ska kunna använda vissa webbplatser och funktionerna på webbsidorna (användarens operativsystem, skärm osv.). Utan dessa cookies får du inte full funktionalitet för exempelvis skärmen. Obs! I dessa cookies lagras rent teknisk information och ingen personlig identifiering görs.
 • Prestanda-cookies: Dessa cookies hjälper oss att förbättra användarens upplevelse genom att registrera hur webbplatserna används (mest besökta sidor, program som används osv.). I dessa cookies görs ingen individuell identifiering.
 • Funktionalitets-cookies: : I dessa cookies sparas vissa användarinställningar (språk, användarnamn, land osv.) för att underlätta webbläsningen.
 • Riktade cookies/reklam-cookies: Dessa cookies gör att en användare får riktad reklam som baseras på användarens intressen, men de begränsar även antalet gånger reklamen visas.
 • Cookies från samarbetspartners: : Dessa cookies gör att tredje part (samarbetspartners) som publicerar marknadsföringskampanjer på sina webbplatser får betalt av annonsören när en transaktion går via webbplatsen.
 • o Cookies från sociala nätverk: Dessa cookies från tredje part gör att du kan kommunicera innehållet på våra webbplatser till andra, såväl som dina åsikter om vår webbplats. Detta är t.ex. knapparna "Dela" och "Gilla" på "Facebook", "Twitter", "LinkedIn", "Viadeo" osv. Sociala nätverk som har dessa programknappar kan identifiera dig genom dessa knappar, även om du inte klickat på någon av dem när du besökte vår webbplats. Faktum är att vissa cookies gör att ett socialt nätverk kan följa hur du navigerar på vår webbplats när ditt sociala nätverkskonto är aktiverat på din enhet och du samtidigt befinner dig på vår webbplats. Vi har ingen kontroll över de procedurer sociala nätverk använder för att samla in information om hur du navigerar på vår webbplats. Läs sekretessreglerna för de sociala nätverken gällande personliga data. Där ska du kunna styra vissa sekretessalternativ med de sociala nätverken, särskilt när det gäller att konfigurera ditt användarkonto för respektive nätverk.

b. Varför använder Accor cookies?
Cookies hjälper oss att förbättra kvaliteten på din webbupplevelse när du besöker Accor Groups webbplatser. Dessa tekniska processer gör att vi i första hand kan:

 • anpassa layouten på våra webbplatser så att de stämmer med dina skärminställningar (språk, skärmupplösning, operativsystem osv.)
 • lagra viss information som du fyller i i våra onlineformulär som hjälper oss göra dina kommande besök på våra webbplatser mer personliga
 • ge dig möjlighet att snabbare komma åt dina personliga sidor genom att spara inloggningsuppgifter eller information som du tidigare har angett
 • samla in statistik. Detta är i huvudsak antalet gånger som du har besökt våra webbplatser och hur du använder olika tjänster vi tillhandahåller (avsnitt och innehåll du tittat på, länkar) med syfte att förbättra deras relevans och användbarhet.
 • implementera säkerhetsåtgärder (t.ex. be dig återansluta till en sida eller tjänst efter att en viss tid har förflutit)
 • erbjuda dig, genom annonser, personligt innehåll som kan var intressant för dig (bättre erbjudanden, andra destinationer osv.).

Viktigt! Annonser eller länkar till tredjepartswebbplatser kan finnas på våra webbplatser. Dina personliga data kan samlas in av tredje part när du klickar på dessa länkar. Det här kontraktet omfattar inte besök på tredjepartswebbplatser. Accor Group kan inte hållas ansvarigt för de principer tredje part använder gällande personlig information och dess användning.

c. Hur kan du hantera dina cookies (aktivera, begränsa, blockera)?
Ett kostnadsfritt och effektivt sätt att hantera dina cookies är att konfigurera din internetwebbläsare (Internet Explorer™, Firefox™, Safari™, Google Chrome™, Opera™ osv.). Där kan du bestämma att:

 • aktivera användningen av alla inbyggda cookies på sidorna och det innehåll du tittar på. Obs! Å ena sidan kan dessa cookies endast läsas av dem som har publicerat dem. Å andra sidan är den här processen inte slutgiltig, och du kommer alltid att kunna avaktivera dessa cookies senare, (cookie-hanteringen varierar mellan olika internetwebbläsare, se instruktionerna för respektive webbläsare).
 • spärra användningen av cookies på din enhet. Om du gör det vill vi uppmärksamma dig på att navigeringen kan påverkas. Vissa funktioner kräver användning av cookies (till exempel kan kanske ditt operativsystem inte identifieras, eller så visas sidan inte på det förväntade språket). Det innebär att vi inte tar något ansvar för olägenheterna som kan orsakas av eventuella fel i våra tjänster som beror på att nödvändiga cookies inte är tillgängliga.
 • du ska få en uppmaning av din webbläsare att antingen godkänna eller avvisa installationen av en ny cookie på din enhet
 • godkänna eller avvisa cookies beroende på utgivare
Sättet som cookies hanteras beror på vilken webbläsare du använder. Här hittar du information gällande användningsinstruktioner:
För Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
För Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
För Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
PFör Firefox™ http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
För Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

"Flash"©-cookies i "Adobe Flash Player™"
"Adobe Flash Player™" är ett program ger snabb utveckling av dynamiskt innehåll som använder programmeringsspråket "Flash". Flash (och motsvarande program) lagrar inställningar, konfigurationer och användning av innehållet med en teknik som liknar cookies. Dock hanterar "Adobe Flash Player™" den här informationen och dina inställningar i ett gränssnitt som är annorlunda än det som finns i din webbläsare.
Eftersom du troligen kommer att visa innehåll som utvecklats med Flash-programmeringsspråket ber vi dig att granska webbplatsen för Flash-cookie-hantering direkt på http://www.adobe.com/.

Lagring av uppgifter

Överst på sidan

Vi lagrar dina PU endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy, eller så länge som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Åtkomst och ändringar

Överst på sidan

Du har rätt komma åt, ändra eller ta bort dina PU, med reservation för gällande lagstiftning.


Om du vill utöva dina rättigheter avseende dina PU som förvaras hos ett visst hotell så måste du kontakta hotellet direkt.


Om du stöter på några problem med att utöva dina rättigheter så kan du kontakta avdelningen som ansvarar för PU inom ACCOR Group:


ACCOR
Département Protection des Données Personnelles (datasekretessavdelning)
Immeuble Odyssey
110 Avenue de France
75210 Paris Cedex 13, Frankrike


För att kunna skydda alla Accor Groups gästers integritet måste vi kunna identifiera dig ordentligt innan vi besvarar din begäran.


Om dina PU är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella ber vi dig att kontakta Accors datasekretessavdelning och begära att få dem korrigerade.


Alla korrigeringsbegäranden hanteras så snart som möjligt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Uppdatering

Överst på sidan

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy då och då. Därför uppmanar vi dig att regelbundet läsa denna sekretesspolicy och åtminstone när du gör en bokning på något av våra hotell.

Frågor och kontakt

Överst på sidan

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller om hur ACCOR hanterar dina PU i allmänhet så kan du kontakta vår datasekretessavdelning enligt anvisningarna i avsnitt 13 ovan.

Hotell?

Help

 Nätter

Sök

Mina sidor

Vinn tid, förenkla bokningen och utnyttja alla exklusiva erbjudanden. Skapa din profil! Skapa din personliga sida
Håll kontakten
 • Google plus
ibis mobilapp ibis i mobilen

Boka och hantera dina hotellbokningar direkt från mobilen

LÄS MER
Bästa pris ibis hotell Bästa pris-garanti Hittar du ett lägre pris någon annanstans får du det priset -10 %.
Visa/annullera din ibis-bokning Visa/annullera
en bokning
Hantera enkelt de bokningar du gjort på vår webbplats
ibis-familjen

Upptäck ibis-familjens hotell